----------------------------------- Tuna Ned Apr 12, 2015 7:21 pm ----------------------------------- Ako je kao što kaže kolega Djokic, onda je kao kod nas u CG sve duplo skuplje, jer i naši nabavljaju u Srbiji, pa prodaju duplo skuplje. :)