----------------------------------- gari1809 Pon Mar 04, 2013 10:11 am ----------------------------------- Lako, uzmeš skiciraš 5-o komorni filter i pravac vode kojim se kreće ako voda u komoru sa čistom vodom ulazi sa donje strane to će izgledati ovako: http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_46978779_filter%20dole.jpg E ako bi voda ulazila sa gornje strane onda to totalno menja stvar i taj petokomorni filter gubi svaku smisao.