----------------------------------- Vecha Pet Okt 16, 2020 6:12 pm ----------------------------------- Ako je ta pretpostavka tačna, leka nema.