----------------------------------- Serene Sky Ned Dec 20, 2015 11:12 pm ----------------------------------- Aquamaniac: "Theodoxusi se lakse razmnozavaju u ukrasnom akvarijumu..." Čovek je o ovome pisao :lol: