----------------------------------- oldwolf Ned Mar 18, 2018 2:08 pm ----------------------------------- Transport riba treba organizovati zavisno od vremena transporta i spoljašne temperature. Ako je transport duži (preko granice i ts.) najbolje je staviti u kesu manji broj riba, tabletu za kiseonik, pri tome da u kesi bude 2/3 vode a 1/3 vazduh, a zatim u kutiju od stiropola (ona štiti u fizičkom smislu i što je najvažnije održava temperaturu vode konstantnom bilo da je napolju vruće ili hladno).Poz.