----------------------------------- Peku Ned Mar 18, 2018 6:15 pm ----------------------------------- Admin da li može edit: Po otvaranju paketa ribe se uglavnom dripuju da živnu.