----------------------------------- Aquashop Čet Mar 10, 2016 6:44 pm ----------------------------------- Slika čitavog akvarijum je slikana posle 18 meseci. Seachem Fluorite nije hranjiva podloga kao Tropica Soil ili Supstrat. Ona je samo jonoizmenjivač ima ok CEC. U podlogu nije ništa dodavano osim tečne prihrane.