----------------------------------- Aquashop Pet Feb 26, 2016 4:59 pm ----------------------------------- U priliogu se nalazi evolucija akvarijuma Stu Worrall-a (UK) koji je na najpoznatijem i najstarijem svetskom takmičenju IAPLC u Japanu osvojio 54. mesto . Akvarijum je sponzorisan od strane Tropike sa podlogama i prihranama. http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_50224092_1.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_132408971_2.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_56019181_3.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_291299860_4.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_97099954_5.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_291299866_6.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_53944420_7.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_291299869_8.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_72824969_10.jpg http://www.akvarijum.org/forum/upload/uploads/_63326061_9.jpg