----------------------------------- djordjije Ned Maj 03, 2009 12:37 pm Tvrdoća vode ----------------------------------- Kada vodene padavine dospeju na površinu zemlje tlo ih uglavnom upija i voda naišavši pod zemljom na nepropusni sloj klizi preko njega i na nekom nižem mestu izbija na površinu obično kao izvor. Voda koja u svom podmzemnom kretanju prolazi kroz različite slojeve zemljišta, najbojle rečeno, kada se kroz njega cedi nailazeći na lakše rastvorljive materije rastvara ih i na površinu izlazi obogaćena ovim materijama. To su najčešće hemijska jedinjenja soli kalcijuma i magnezijuma kao i još neka druga jedinjenja. Prema količini ovih rastvorenih materija određuje se tvrdoća vode i što je u njoj više rastvorenih materija ona je tvrđa. Stepen tvrdoće vode je međunarodno određen i on se meri i označava nemačkim stepenom tvrdoće ºDH. Osnova za merenje jednog nemačkog stepena je kada je u jednoj litri rastvoreno 10 mg kalcijuma oksida (CaO), ili se može meriti i količinom magnezijum oksida (MgO) koga u 1L treba da ima 7,14 mg. Vode u stvari najviše sadrže kalcijum karbonat (CaCO3) i magnezijum karbonat (MgCO3). I ova tvrdoća vode se još naziva karbonatnom a meri se nemačkim stepeno ºdKH. Postoji i još nekarbonatna tvrdoća koju čine hemijska jedinjenja kisele hemijske reakcije, to su različiti sulfati, hloridi, nitrati kalcijum i magnezijum fosfati. Količina rastvorenih mineralnih materija u vodi određuje njenu tvrdoću koja se sastoji od rstvorenih soli kalcijuma i magnezijuma i one u vodi čine katjone i ukupna tvrdoća vode se meri ukupnom količinom rastvorenih katjona , ova ukupna količina rastvorenih soli u vodi se meri i označava nemačkim stepenom ukupne tvrdoće º dGH. Nekarbonatna i karbonatna tvrdoća se obično meri zajedno i razlikujemo nekoliko stepena tvrdoće vode koja se u akvaristici najčešće primenjuje: • 0 – 4 º veoma meka • 4 – 8 º meka voda • 8 – 12 º polutvrda voda • 12 - 18 º tvrda voda • 18 - 30 º jako tvrda voda • Preko 30 º pretvrda voda Sa obzirom da su neka hemijska jedinjenja koja čine vodu tvrdom kao kalcijum hidrokarbonat Ca(HCO3) u stvari jedinjenja sa veoma labavom molekularnom vezom. Zbog toga je dobro vodu prokuvati i ona tada postaje znatno mekša uz vidljiv beličasti talog na dnu nerastvorljivog kalcijum karbonata. Kada se voda ohladi sa gumenim ili plastičnim crevom pažljivo otočimo vodu ali tako da ne pretočimo talog i skramu. Osobina vode da može da joj se tvrdoća kuvanjem smanji se zove nestalna tvrdoća.