----------------------------------- Baia Pon Jan 23, 2023 5:32 pm ----------------------------------- Da li si korigovao ista u pogledu djubrenja?