----------------------------------- Ascaron Ned Nov 20, 2022 3:39 pm ----------------------------------- @Baia , ovo je odlično. Hvala što si podelio sa nama. I naravno, sve si u pravu što se tiče biološke filtracije. U 2 mala akvarijuma sa kozicama (10l) imam samo Atman HF0100 sa mehaničkom filtracijom. Biološka je sama uspostsvljena kad su akvarijumi ciklirani.