----------------------------------- Executor Uto Mar 01, 2011 5:41 pm ----------------------------------- Da li je neko čuvao ksifoe i platike na ovaj način i koliko im je trebalo da odrastu?