----------------------------------- Serene Sky Pon Sep 25, 2017 6:26 pm ----------------------------------- Oldwolf BBA se unosi u akvarijum a kad se ukoreni ne mora da postoji neki priblem uspevaće i ka su savršeni parametrima.