----------------------------------- cecam Uto Feb 28, 2017 8:42 pm ----------------------------------- Neće mu se ništa desiti nakon skraćivanja, nastavlja da raste isto kao i deo koji odsečete, njega možete staviti na drugi kamen ili panj....