----------------------------------- krlle83 Pet Jan 04, 2013 1:21 pm Voda ----------------------------------- Voda je najznacajniji element bilo kog akvarijuma. Njene fizicke i hemijske osobine mogu da vrede daleko vise od bilo kog savrsenstva filtriranja,sterilizacije ozonom,UV zracima ili hemikalije za odrzavanje zivota u akvarijumu. U Nemackoj se po tvrdoci voda deli na: 0-1 veoma meka 4-8 meka 8-12 srednje tvrda 12-18 prilicno tvrda 18-30 tvrda preko 30 veoma tvrda Kada govorimo o vodi,pre svega ,moramo da razjasnimo pojmove tvrdoce,provodljivosti i pH vrednosti. Neka voda bilo kako kristalno cista i bistra bila izgledala,obavezno sadrzi u sebi: a) mineralne soli: karbonate, bikarbonate kalcijuma, hlorid kalcijuma, nitrat magnezijuma, magnezijum, soli silicijuma, soli gvozdja, soli aluminijuma, hloride, sulfate natrijuma itd. b) oligo-elemente: mangan; aluminijum, gvozdje, antimon, litijum, fosfor, cink, olovo, bakar, kobalt, nikl, kadmijum, skandijum itd. Hemijski cista voda,H2O je zapravo los provodnik struje. Ukoliko merimo kolicinu elektricne struje koja se prenosi sa jedne elektrode na drugu, jacine polja 1V/cm, kroz 1 cm3 vode tokom 1 sekunde, provodljivost izrazavamo u jedinici ms/cm (mikro-simens po santimetru). Hemijski cista voda je bliska cifri od 1-2 ms/cm, dok voda sa velikom kolicinom rastvorenih soli moze imati i 3000 ms/cm. Provodljivost vode nam daje meru ukupne kolicine rastvorenih soli u vodi. Stepen tvrdoce pokazuje koliko je u vodi rastvoreno kalcijuma i magnezijuma koji vodu cine tvrdom, ali i prisutnost bikarbonata, sulfata, hlorida koji takodje ucestvuju u toj datoj tvrdoci. Ukupna tvrdoca vode deli se na karbonatnu tvrdocu (nestalnu) koju cine bikarbonati i krabonati, i sulfatnu (stalnu) tvrdocu koji cine sulfati i hloridi. Zbir ove dve tvrdoce daje ukupnu tvrdocu. Karbonatna tvrdoca obelezava se sa KH, sulfatna sa SH, i ukupna sa GH. pH ili potencijal vodonika ukazuje na proporciju slobodnih H+ ili OH- jona u vodi. Ukoliko je ovaj odnos uravnotezen, tada je pH = 7, tj. voda je neutralne reakcije. Voda cija je pH vrednost od 0 - 6,9 smatra se kiselom, a voda cija je pH vrednost od 7,1 - 14 smatra se baznom (alkalnom). pH vrednost je zapravonegativnio logaritam koncentracije vodonicnih jona u rastvoru, pri cemu je vrednost pH negativni eksponent koncentracije. U pisanju ovog teksta koriscena je literatura iz casopisa 3OPA. U narednoj temi pisacu o Omeksavanju vode kao i Sterilizaciji vode. Molio bih administratore da temu lock i stave kao lepljivu ako smatraju da koristi.