----------------------------------- cecam Sub Jul 30, 2016 10:37 am ----------------------------------- Ja sam držala bez problema, može baš lep aranžman da se napravi bez opasnosti po ribice.