----------------------------------- kale Sub Jul 30, 2016 6:07 pm ----------------------------------- Pretpostavljam da AQ mora biti bez Haubice , da nebih smetalo gore listovima ...