----------------------------------- Fricky`88 Uto Sep 24, 2019 10:36 pm ----------------------------------- Dubina ide od 30 do 1.2m prva dubina 30cm zatim 60 pa u najdubljem oknu gde je usis za pumpu je 1.2m zbog riba za zimu jer ne planiram da je praznim i gasim.