----------------------------------- gambusia Ned Jun 16, 2019 3:06 pm ----------------------------------- X. maculatus i x. variatus su platike. Xiphophorus hellerii je najpoznatija od "sabljorepih" ksifa (ksifos je bodež na grčkom). Za te ribice bi trebalo imati neki srpski naziv poput "sabljorepka" ili nešto slično. Znam da ih u komšiluku zovu "švertovi".