----------------------------------- gambusia Pet Jun 21, 2019 10:32 pm ----------------------------------- Nešto slično ih i Rusi zovu (mečenosec). Onda i mi možemo nešto slično u duhu slovenskih jezika umesto da koristimo grčku reč. U ostalom to je reč koja opisuje ceo genus, u koji spadaju i mačorepi i platike. Onda mačorepih ima sa više mačeva (lire i one sa više od 2 bodeža na repu, pa čak i oni koji ne mogu da se pare od veličine gonopodijuma)...