----------------------------------- HORUS Pet Jan 12, 2018 6:03 pm Zastoj u slanju poruka ----------------------------------- Zašto već danima poruke stoje u delu ''za slanje'', nikako da odu onome kome sam ih poslao?