----------------------------------- andreja84 Pon Feb 12, 2018 11:20 pm ----------------------------------- Da dodam još, dok pliva ona ide na gore, rep joj je stalno spušten, čim stane počne da propada.