----------------------------------- Peku Sub Sep 08, 2018 12:44 pm Zemlja za cveće ----------------------------------- Koja je solidna zemlja za sobno bilje? Skoro sam presadio cvece u neku X zemlju i sad mi novi listovi žute.