Pirane


Main Image

Osnovni Podaci o Piranama

Ime : Pygocentrus nattereri
Familija : Characidae
Jako zastupljen naziv na engleskom, Red Bellied Piranha, Red Belly (skraceno RBP).
Ova vrsta je  siroko rasprostranjena u prirodi,Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Brazil, Peru, Bolivia, Paraguay, Argentina i Uruguay. Ovolika rasprostranjenost dolazi kao posledica izlivanja velikih reka kao sto su Amazon, Rio Paraguay, Rio Paraná and Rio Essequibo ali i manjih pritoka i kanala. Postoji vise varijacija roda Pygocentrus, koje nam dolaze sa raznih lokacija - nattereri Amazon, caribe Venezuela, ternetzi Argentina, piraya koja se srece u  Rio Sao Francisco - delu Amazona.