Pirane


Main Image

Temperatura Vode

Temperatura vode u kojoj se drze treba da bude od 23 do 28 stepeni.