Pirane


Main Image

Životni Vek Pirane

Zivotni vek ribe u zarobljenistvu, odnosno u akvarijumima je izmedju 10 i 15 godina.